Delert-Wiącek Elżbieta

ELŻBIETA DELERT-WIĄCEK

Adwokat

Dział Prawny:

Dział Prawa Własności Intelektualnej

Doświadczenie:

Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej. Doradza i prowadzi procesy rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych na gruncie przepisów krajowych, unijnych i międzynarodowych. Uczestniczyła także w procesach związanych z naruszeniem praw do patentów – w tym patentów międzynarodowych, prawa do firmy, naruszeniem praw do domen internetowych oraz w postępowaniach w sprawach zwalczania nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów wdrożeniowych, licencyjnych, umów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich, umów dotyczących przeniesienia praw do znaków towarowych. Prowadziła audyty w zakresie praw własności intelektualnej i prawidłowego zabezpieczania tajemnic przedsiębiorstwa.

Jej zainteresowania skupiają się wokół prawa autorskiego – w tym dozwolonego użytku, naruszeń w Internecie i licencji open content, prawa prasowego, a także prawa nowych technologii i naruszeń dóbr osobistych w mediach.

Z wykształcenia jest dziennikarzem. Współpracowała z Polską Agencją Prasową oraz Dziennikiem „Gazeta Prawna”.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wpisana na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Znajomość języków obcych:

Angielski

e.delert@siw.pl
tel. +48 515 240 519