Delert-Wiącek Elżbieta

ELŻBIETA DELERT-WIĄCEK

Adwokat, Managing Associate

Dział Prawny:

Dział Prawa Własności Intelektualnej

Doświadczenie:

Przeprowadza procesy weryfikacji uprawnień przysługujących klientom na podstawie zawartych przez nich umów na korzystanie z utworów, w szczególności do utworów pracowniczych, licencji i umów przenoszących prawa autorskie.

Doradza klientom w zakresie zmian w procedurach i dokumentach, pozwalających na korzystanie z Ulgi B+R, IP Box oraz zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu przez pracowników-twórców. Świadczy usługi związane z bieżącym doradztwem w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Uczestniczyła w procesach związanych z naruszeniem praw do patentów – w tym patentów międzynarodowych, prawa do firmy, naruszeniem praw do domen internetowych.

Prowadzi postępowania w sprawach zwalczania nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracowników oraz postępowania związane z naruszeniem zakazu konkurencji. Przeprowadza audyty w zakresie praw własności intelektualnej.

Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów wdrożeniowych, licencyjnych, umów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich, umów dotyczących przeniesienia praw do znaków towarowych.

Prowadzi zajęcia w zakresie praktycznych aspektów i zastosowania przepisów prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej i praktycznych aspektów zastosowania przepisów prawa własności przemysłowej na aplikacji adwokackiej przy Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wpisana na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Znajomość języków obcych:

Angielski

e.delert@siw.pl
tel. +48 515 240 519
LinkedIn