Agata Wiśniewska

AGATA WIŚNIEWSKA

Adwokat

Dział Prawny:

Dział Prawa Karnego

Doświadczenie:

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego rynku finansowego, w szczególności z uwzględnieniem spraw związanych z przestępczością gospodarczą. Występuje jako obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonych w postępowaniach karnych, prywatnoskargowych oraz karnoskarbowych. Reprezentuje również klientów na etapie postępowania karnego wykonawczego, w szczególności w zakresie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE), warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary, odroczenia wykonania kary oraz przerwy w wykonaniu kary.

Z powodzeniem reprezentuje klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych na każdym etapie postępowania oraz przed wszelkimi organami takimi jak Prokuratura, Policja, CBA, ABW i KAS. Prowadzi postępowania karne, w tym karnoskarbowe w odniesieniu do przestępstw związanych z uszczupleniami oraz wyłudzeniami należności publicznoprawnych w zakresie podatku VAT.

Bierze udział w przeprowadzanych audytach prawnych, w tym audytach compliance, w zakresie zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej. Doradza również klientom w zakresie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem działania na szkodę spółki. Wspiera klientów w zakresie wdrażania procesu compliance dotyczącego regulacji antykorupcyjnych, procedur zgłaszania nieprawidłowości, kodeksów etycznych, mapy ryzyka, procedur antykorupcyjnych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Znajomość języków obcych:

Angielski (w tym Legal English)

a.wisniewska@siw.pl
tel.: +48 505 921 233
Linkedln