Czekaj Wojciech

WOJCIECH CZEKAJ

Adwokat

Dział Prawny:

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Doświadczenie:

Adwokat z 9-letnim doświadczeniem w obszarze prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów, a także w obszarze prawa nieruchomości. Od początku swojej kariery związany z kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Posiada szerokie doświadczenie w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem zawierania, negocjowania oraz wykonywania umów w obrocie gospodarczym, w tym umów o udzielanie finansowania, umów o roboty budowlane, umów najmu powierzchni handlowych i biurowych oraz umów deweloperskich. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczych. Doradza Klientom w zakresie czynności poprzedzających postępowanie sądowe, w tym prowadzi negocjacje ugodowe. Opracowuje umowy oraz prowadzi negocjacje w transakcjach typu M&A. Jest członkiem zespołu analiz due dilligence na potrzeby transakcji kapitałowych Kancelarii. Bierze aktywny udział w transakcjach inwestycyjnych oraz transakcjach na rynku nieruchomości, w tym z wykorzystaniem obligacji i ich zabezpieczeniami. Posiada również bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji wyrobów medycznych i produktów leczniczych oraz reprezentacji podmiotów leczniczych.

Wykształcenie:

W 2014 roku ukończył studia prawnicze na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Posiada międzynarodowy certyfikat potwierdzający znajomość prawniczego języka angielskiego TOLES Legal.

Znajomość języków obcych:

angielski (w tym Legal English)

w.czekaj@siw.pl
tel.: +48 515 079 404
Linkedln