Marta Pietrzak

Marta Pietrzak

Adwokat

Dział Prawny:

Dział Prawa Imigracyjnego

Doświadczenie:

Od początku swojej kariery zawodowej związana z szeroko rozumianym prawem imigracyjnym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze cudzoziemców, jak również pracodawców zatrudniających cudzoziemców, w szczególności w przedmiocie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców zatrudnionych na rynku lokalnym w Polsce, relokacji pracowników do Polski, a także delegowania pracowników.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się również prawem administracyjnym, w tym postępowaniami sądowo-administracyjnymi, zwłaszcza sporządzaniem oraz wnoszeniem skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych na działalność organów administracji publicznej.

Ponadto w kręgach jej zainteresowań pozostają sprawy związane z prawem pracy oraz prawem międzynarodowym publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dyplomatycznego oraz konsularnego.

Wykształcenie:

Absolwentka Prawa oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ze specjalizacją dziennikarstwo telewizyjne na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe LLM in International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Certyfikowany mediator w sprawach z zakresu prawa pracy oraz prawa karnego przy Polskim Centrum Mediacji w Warszawie.

Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Znajomość języków obcych:

Angielski, arabski

m.pietrzak@siw.pl
tel.: +48 797 132 311
LinkedIn