Monika Wiśniewska

MONIKA WIŚNIEWSKA

Adwokat

Dział Prawny:

Dział Prawa Rodzinnego

Doświadczenie:

Specjalizuje się w sprawach rodzinnych. Współpracuje z fundacjami wspierającymi rodziców, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Wpisana na listę wykładowców aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Realizuje się również jako wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Rodzinnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Wykształcenie:

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Wpisana na listę adwokatów wykonujących zawód przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

m.wisniewska@siw.pl
tel.: +48 690 808 292