Beata Woch

BEATA WOCH

Adwokat, Partner

Dział Prawny:

Dział Prawa Karnego

Doświadczenie:

Nadzoruje prace Działu Prawa Karnego. Beata Woch specjalizuje się w opracowywaniu strategii okołoprocesowej i prowadzeniu procesów karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych o charakterze gospodarczym. Reprezentuje interesy przedsiębiorców – zarówno wierzycieli jak też dłużników – na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego. Prewencyjnie opracowuje plany minimalizacji ryzyka gospodarczego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie podejmowania efektywnych działań prawnych, już od etapu postępowania przygotowawczego, przed takimi organami jak Prokuratura, Policja, ABW, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, poprzez obronę oskarżonego we wszystkich instancjach postępowań jurysdykcyjnych, aż po reprezentację skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego, zwłaszcza w sprawach o odroczenie i zawieszanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

W zakresie spraw rodzinnych z sukcesem reprezentuje strony postępowań rozwodowych, alimentacyjnych, z zakresu opieki. Prowadzi szeroką współpracę z organizacjami i instytucjami wspierającymi rodzinę, w szczególności w ramach procesów związanych z opieką nad małoletnimi, psychologami, psychoterapeutami, współdziałającymi w ramach procesów rodzinnych w walce o prawa rodzica do opieki i wychowania dziecka, jak również ustalenie kontaktów. W ramach realizowania prawa inicjatywy dowodowej strony w postępowaniu pozyskuje i rozwija kontakty pozwalające na gromadzenie efektywnych w sensie faktycznym i procesowym dowodów, wykorzystywanych skutecznie na drodze procesu przedsądowego i sądowego.

Jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunku: „Sądownictwo i administracja w Kościele” na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nadzoruje prace departamentu Prawa Kanonicznego, w tym w szczególności prowadzi szerokie doradztwo prawne w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądem kościelnym.

Wykształcenie:

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu Funduszy Unii Europejskiej, a także studia podyplomowe na kierunku Sądownictwo i Administracja w Kościele na UKSW w Warszawie. Odbyła aplikację prokuratorską w Apelacji Łódzkiej. Obecnie wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

b.woch@siw.pl
tel.: + 48 606 131 213