Rafał Wojciechowski

RAFAŁ WOJCIECHOWSKI

Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego

Dział Prawny:

Dział Prawa Rynku Kapitałowego

Doświadczenie:

Posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie compliance, budowy struktur inwestycyjnych oraz obsługi korporacyjnej i biznesowej instytucji finansowych oraz spółek publicznych, udokumentowaną trzyletnim doświadczeniem na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domu maklerskiego.

Zdołał poznać nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej obsługę prawną instytucji finansowych oraz innych podmiotów, będących uczestnikami rynku kapitałowego. Uczestniczył w wielu projektach związanych z publiczną emisją instrumentów finansowych, tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz reprezentował swoich klientów przed KDPW, GPW S.A. i KNF, a także koordynował restrukturyzację finansowania szeregu podmiotów. W ramach tych obowiązków dogłębnie poznał specyfikę rynku kapitałowego, począwszy od wykonywania obowiązków raportowych, po stworzenie szeregu specjalistycznych opinii prawnych z zakresu systemu zarządzania ryzykiem. Jest również specjalistą od compliance instytucji finansowych. Koordynował ze świetnym skutkiem postępowania przed KNF dot. m.in. rozszerzonej oceny BION oraz kontroli nadzorczej, a także wspierał pracę Inspektorów Nadzoru. Ponadto, był prokurentem instytucji, dla których świadczył usługi oraz członkiem Rad Nadzorczych spółek publicznych.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista z zakresu prawa rynku kapitałowego, w szczególności funduszy inwestycyjnych i struktur prawno-finansowych.

Znajomość języków obcych:

Angielski

r.wojciechowski@siw.pl
tel.: +48 797 131 336