Zawadzki Jakub

JAKUB ZAWADZKI

Adwokat

Dział Prawny:

Dział Prawa Własności Intelektualnej

Doświadczenie:

Z kancelarią Sadkowski i Wspólnicy związany od 2016 r. Prowadzi bieżące doradztwo na rzecz klientów Kancelarii z zakresu prawa nowych technologii, prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej.

Sporządza umowy dotyczące programów komputerowych, oparte na różnych modelach prowadzonej działalności (przeniesienie praw, licencja, Infrastructure as a Service, Software as a Service). Doradza przy rozwiązywaniu sporów dotyczących umów informatycznych i oprogramowania IT, w tym również w trybie pozasądowym (ADR). Opracowuje i pomaga przy implementacji strategii dot. zabezpieczenia praw własności intelektualnej twórców i producentów programów komputerowych.

Wykształcenie:

Absolwent Prawa oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską z zakresu prawa autorskiego obronił z wynikiem bardzo dobrym.

Od 2017 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Znajomość języków obcych:

Angielski

j.zawadzki@siw.pl
tel.: +48 505 976 373
LinkedIn