Ziembiński Jacek

JACEK ZIEMBIŃSKI

Adwokat

Dział Prawny:

Dział Prawa Administracyjnego

Doświadczenie:

Jako specjalista z zakresu prawa nieruchomości wspiera podmioty działające na rynku budowlanym w pełnej obsłudze projektów inwestycyjnych, od etapu przygotowania inwestycji (wsparcie w toku nabywania nieruchomości, badania due diligence), poprzez opracowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych (w szczególności umowy o generalne wykonawstwo inwestycji) i etap realizacji inwestycji, aż do rozliczenia kontraktu z uczestnikami projektu. Brał udział w audytach nieruchomości z uwzględnieniem planowanego zagospodarowania, w tym dla podmiotów z branży produkcyjnej, motoryzacyjnej, hotelarskiej oraz na potrzeby lokowania sklepów wielkopowierzchniowych.

Reprezentuje podmioty w sporach powstających na tle realizacji inwestycji budowlanych oraz związanych z wadami prawnymi i fizycznymi nabywanych nieruchomości, zarówno na etapie przedsądowym, jak w sądach powszechnych.

Jako lider projektu opracował kompleksową strategię działania dla międzynarodowego potentata w reklamie outdoorowej na potrzeby kilkuset postępowań administracyjnych w związku z lokalizacją nośników reklamowych w największych aglomeracjach w Polsce. Z sukcesem występował przed organami i sądami administracyjnymi. Wspiera działania na rzecz tworzenia racjonalnego i dobrego prawa miejscowego w postaci uchwał krajobrazowych, w tym poprzez uczestnictwo w procedurze uchwalania tych aktów.

Doradzał w toku negocjacji na rynku commercial real estate, w szczególności przy umowach najmu powierzchni magazynowych typu triple net lease.

Autor szeregu publikacji dla czasopism prawniczych, w tym dla „Rzeczpospolitej”.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wpisany na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Absolwent Podyplomowych Studiów „Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego” w Szkole Głównej Handlowej.

Znajomość języków obcych:

Angielski

j.ziembinski@siw.pl
tel. +48 509 361 428
LinkedIn