Aleksandra Jucha

Junior Specialist

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz prawach człowieka. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała podczas studiów, realizując staże m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Zespole ds. Równego Traktowania, a także pracując jako prawniczka w organizacjach pozarządowych.

W dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała się głównie świadczeniem pomocy prawnej osobom poszukującym ochrony międzynarodowej na terytorium RP. Regularnie wizytowała areszty, otwarte i zamknięte ośrodki dla cudzoziemców, celem prowadzenia indywidualnych konsultacji z cudzoziemcami i oceny ich sytuacji prawnej, a także sporządzaniem pism procesowych i artykułów dotyczących prawa migracyjnego i uchodźczego.

W Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy wspiera projekty prawne związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców. Do jej zadań należy bezpośredni kontakt z klientami Kancelarii oraz reprezentowanie ich w postępowaniach administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu i pracy na terytorium RP. Pomaga w przygotowaniu i składaniu adekwatnych dokumentów do urzędów, zapewniając wsparcie prawne w trakcie trwania procedury.

Ponadto, do obszaru jej zainteresowań należą prawo humanitarne oraz prawo pracy, w szczególności aspekty związane z równym traktowaniem i niedyskryminacją, różnorodnością w miejscu pracy i ochroną prywatności.

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studiowała przez semestr na Wolnym Uniwersytecie Brukselskim w ramach Programu Erasmus + Studia.

Uczestniczyła w wielu kursach i programach międzynarodowych, w tym m.in. Dentons Privacy Academy 2022, the Academy of Human Rights and Civic Activism organizowanej przez Humanity in Action czy XXIII Szkole Międzynarodowego Prawa Humanitarnego organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż, a także licznych szkoleniach o tematyce praw człowieka.

angielski, francuski

Zobacz na Linkedin

Mocne Strony

Prawo imigracyjne

Prawo imigracyjne

Potrzebujesz pomocy
lub masz pytanie do prawnika?

    Powrót na górę