Czekaj Wojciech

WOJCIECH CZEKAJ

Aplikant adwokacki

Dział Prawny:

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Doświadczenie:

Od początku swojej kariery związany z kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Już w trakcie studiów odbywał praktyki zawodowe pod czujnym okiem pracowników Kancelarii oraz w Biurze Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego – prof. Władysława Bartoszewskiego. Aktywnie współpracuje z pracownikami Kancelarii przy sporządzaniu umów i pism procesowych m.in. w sprawach o roboty budowlane oraz przy transakcjach Klientów zawieranych z zagranicznymi kontrahentami.

Wykształcenie:

W 2014 roku ukończył studia prawnicze na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie składając pracę magisterską zatytułowaną: „Transpozycja dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej – współpraca instytucjonalna” napisaną pod kierunkiem wybitnego specjalisty z zakresu prawa Unii Europejskiej – prof. Jana Barcza. Pasjonat prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa medycznego. W roku 2015 zdał egzamin na aplikację adwokacką. Posiada międzynarodowy certyfikat TOLES Legal.

Znajomość języków obcych:

Angielski

w.czekaj@siw.pl
tel.: +48 696 054 797

Artykuły