Anna Bednarz

Anna Bednarz

Aplikant radcowski

Dział Prawny:

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

a.bednarz@siw.pl
tel.: +48 571 206 299