Sebastian Cekiera

Sebastian Cekiera

Aplikant radcowski

Dział Prawny:

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Doświadczenie:

Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla Klientów biznesowych jak i indywidualnych. Uczestniczył w procedurach tworzenia i negocjacji kilkuset umów handlowych, w tym przy transakcjach międzynarodowych. Pomaga klientom w postępowaniach cywilnych, zwłaszcza w procesach gospodarczych. Brał udział w licznych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, zarówno w związku z reprezentacją przez Kancelarię Klientów będących dłużnikami, jak i wierzycielami. Od początku kariery związany z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy, gdzie pod czujnym okiem specjalistów z różnych dziedzin prawa rozwija swe umiejętności praktyczne. Od stycznia 2020 roku wpisany na listę aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Główne obszary pomocy prawnej, w której świadczeniu uczestniczy, to:

  • tworzenie umów cywilnoprawnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów,
  • negocjowanie kontraktów z kontrahentami Klientów, w tym przy transakcjach międzynarodowych,
  • analizy prawne i identyfikacja kluczowego ryzyka związanego z realizacją konkretnych umów przez Klientów,
  • zabezpieczanie roszczeń oraz dochodzenie wierzytelności w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi w postępowaniach cywilnych i gospodarczych, w tym m.in. w sprawach: o odszkodowanie w związku z ponoszoną odpowiedzialnością kontraktową lub deliktową, o zapłatę z tytułu kar umownych, o naruszenie dóbr osobistych, związanych z działalnością spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, Skarbu Państwa czy ubezpieczycieli, jak też w postępowaniach wieczystoksięgowych,
  • prowadzenie oraz udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obronił pracę magisterską napisaną w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego.

Znajomość języków obcych:
angielski

s.cekiera@siw.pl
tel.: +48 730 252 629
Linkedln