Sebastian Król

SEBASTIAN KRÓL

Aplikant adwokacki

Dział Prawny:

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Doświadczenie:

Od studiów związany z warszawskimi kancelariami, zdobywał doświadczenie zawodowe z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej oraz obsługi korporacyjnej.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze klientów prywatnych w sprawach gospodarczych i rodzinnych, jak również spółek prawa handlowego. Brał udział w sprawach związanych z działalnością spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw ubezpieczeniowych oraz z zakresu ochrony dóbr osobistych.

Ponadto w kręgach jego zainteresowań znajdują się sprawy z zakresu prawa autorskiego oraz prawa nowych technologii.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2020). Obronił pracę magisterską z zakresu polskiej i hiszpańskiej regulacji przestępstwa zgwałcenia w kontekście wymogów Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska).

Znajomość języków obcych:

Angielski