Beata Woch

Partner, Adwokat

Specjalizuje się w opracowywaniu strategii okołoprocesowej i prowadzeniu procesów karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych o charakterze gospodarczym. Wychodząc z założenia, że obsługa Klienta biznesowego w sprawach w tej kategorii rozpoczyna się od prewencji, w ramach działu prawa karnego jako jego dyrektor, zajmuje się opracowywaniem planów minimalizacji ryzyka gospodarczego. Ukończyła szkolenie Certyfikowany Compliance Officer i w ramach tych kompetencji prowadzi i nadzoruje prowadzone audyty prawne w szczególności w aspekcie minimalizacji ryzyk na płaszczyźnie karnoprawnej w przedsiębiorstwach różnych branż, w tym minimalizacji ryzyk kadry zarządzającej i bezpieczeństwa biznesu, weryfikacji i regulacji organizacyjnego ładu przedsiębiorstwa, opisu mapy ryzyka i jego minimalizacji na płaszczyźnie odpowiedzialności karnoprawnej, zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa i zapobiegania czynom nieuczciwej konkurencji.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie podejmowania efektywnych działań prawnych, już od etapu postępowania przygotowawczego, przed takimi organami jak Prokuratura, Policja, ABW, CBŚ, CBA, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, poprzez obronę oskarżonego we wszystkich instancjach postępowań jurysdykcyjnych, aż po reprezentację skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego, zwłaszcza w sprawach o odroczenie i zawieszanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

W zakresie spraw rodzinnych z sukcesem reprezentuje strony postępowań rozwodowych, alimentacyjnych, z zakresu opieki. Prowadzi szeroką współpracę z organizacjami i instytucjami wspierającymi rodzinę, w szczególności w ramach procesów związanych z opieką nad małoletnimi, psychologami, psychoterapeutami, współdziałającymi w ramach procesów rodzinnych w walce o prawa rodzica do opieki i wychowania dziecka, jak również ustalenie kontaktów. W ramach realizowania prawa inicjatywy dowodowej strony w postępowaniu pozyskuje i rozwija kontakty pozwalające na gromadzenie efektywnych w sensie faktycznym i procesowym dowodów, wykorzystywanych skutecznie na drodze procesu przedsądowego i sądowego.

Jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunku: „Sądownictwo i administracja w Kościele” na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nadzoruje prace departamentu w zakresie specjalizacji Prawa Kanonicznego, w tym w szczególności prowadzi doradztwo prawne w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądem kościelnym.

Odbyła aplikację prokuratorską w Apelacji Łódzkiej. Obecnie jest wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Mocne Strony

Prawo karne

Prawo karne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Compliance

Compliance

Potrzebujesz pomocy
lub masz pytanie do prawnika?

    Powrót na górę