Konrad Młynkiewicz

KONRAD MŁYNKIEWICZ

Radca prawny
Dyrektor Działu Prawa Administracyjnego

Doświadczenie:

Konrad Młynkiewicz kieruje praktyką prawa administracyjnego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy od 2014 roku. Zanim dołączył do Kancelarii, zdobył bogate doświadczenie, pracując w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Jest specjalistą z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego, prawa publicznego, nieruchomości oraz ochrony danych osobowych.

Doradza wiodącym polskim i zagranicznym firmom na każdym etapie realizacji złożonych projektów dotyczących nieruchomości, takich jak budowa, komercjalizacja i sprzedaż centrów handlowych, zakładów produkcyjnych, magazynów, biurowców oraz inwestycji mieszkaniowych. W Kancelarii przeprowadził i nadzorował kompleksowe audyty spółek i nieruchomości (due diligence) o łącznej wartości transakcyjnej kilkuset milionów euro.

Reprezentował klientów w sprawach przed Komisją do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, a także organami samorządu terytorialnego.

Występuje przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami okręgowymi w sprawach dotyczących decyzji o warunkach zabudowy, o pozwoleniu na budowę, decyzji środowiskowych, użytkowania wieczystego oraz innych związanych z obrotem nieruchomościami oraz procesem budowlanym.

Świadczy także obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego, spółek państwowych, spółek jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządu zawodowego.

Zajmuje się wdrożeniem u klientów regulacji obejmujących zasady ochrony danych osobowych, w tym RODO oraz DODO (przetwarzanie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości).

Jest autorem setek opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego oraz obejmujących problematykę samorządu terytorialnego i samorządu zawodowego, w tym opinii prawnych przygotowywanych na zlecenie organów administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego.

Konrad Młynkiewicz jest również doświadczonym trenerem. Zrealizował szereg szkoleń z prawa budowlanego oraz specustawy mieszkaniowej (tzw. lex deweloper), w tym dla deweloperów oraz pracowników administracji publicznej. Jako wiodący specjalista w sprawach inwestycji mieszkaniowych realizowanych na podstawie specustawy mieszkaniowej wielokrotnie doradzał klientom starającym się o ustalenie o lokalizacji inwestycji.

Chętnie poświęca się edukacji młodych prawników oraz dzieli swoją wiedzą w mediach. Jest autorem wielu publikacji prasowych m.in. dla Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu, Nieruchomości, a także współautorem Komentarza do ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz Komentarza do Statutu Polskiego Związku Łowiectwa.

 

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

k.mlynkiewicz@siw.pl
tel.: + 48 739 000 735

Artykuły