Elżbieta Delert-Wiącek

Managing Associate, Adwokat

Przeprowadza procesy weryfikacji uprawnień przysługujących klientom na podstawie zawartych przez nich umów
na korzystanie z utworów, w szczególności do utworów pracowniczych, licencji i umów przenoszących prawa autorskie.

Doradza klientom w zakresie zmian w procedurach
i dokumentach, pozwalających na korzystanie z Ulgi B+R,
IP Box oraz zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu przez pracowników-twórców. Świadczy usługi związane
z bieżącym doradztwem w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Uczestniczyła w procesach związanych z naruszeniem praw
do patentów – w tym patentów międzynarodowych, prawa
do firmy, naruszeniem praw do domen internetowych.

Prowadzi postępowania w sprawach zwalczania nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracowników
oraz postępowania związane z naruszeniem zakazu konkurencji. Przeprowadza audyty w zakresie praw własności intelektualnej.

Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów wdrożeniowych, licencyjnych, umów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich, umów dotyczących przeniesienia praw do znaków towarowych.

Prowadzi zajęcia w zakresie praktycznych aspektów
i zastosowania przepisów prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej i praktycznych aspektów zastosowania przepisów prawa własności przemysłowej na aplikacji adwokackiej przy Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wpisana na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Mocne Strony

Własność intelektualna

Własność intelektualna

Ochrona konkurencji i prawo konsumenckie

Ochrona konkurencji i prawo konsumenckie

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Compliance

Compliance

Potrzebujesz pomocy
lub masz pytanie do prawnika?

    Powrót na górę