Ignacy Strzałkowski

Aplikant adwokacki

Specjalizuje się w prawie karnym, w tym karnoskarbowym i wykroczeniowym. Reprezentuje klientów przed sądami i organami ścigania oraz organami skarbowymi na każdym etapie sprawy, w tym postępowania wykonawczego. Analizuje i doradza w aspektach ryzyk prawnokarnych.

Zainteresowany szeroko rozumianymi naukami kryminalistycznymi i kryminologicznymi. Współautor artykułu „Media społecznościowe jako źródło dowodu w polskim procesie karnym. Badanie orzecznictwa sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego”, będącego częścią monografii „Media Społecznościowe w pracy organów ścigania”, Wydawnictwo Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2021.

Od czasów akademickich praktykował w warszawskich kancelariach oraz Zespole Prawa Karnego Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie zdobył kilkuletnie doświadczenie w różnych dziedzinach prawa.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta niderlandzkiego Rijksuniversiteit Groningen. Odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Mocne Strony

Prawo karne

Prawo karne

Potrzebujesz pomocy
lub masz pytanie do prawnika?

    Powrót na górę