Kacper Siudut

Aplikant Adwokacki

W czasie studiów członek sekcji prawa cywilnego i prawa karnego w studenckiej poradni prawnej, gdzie dodatkowo przez okres jednej kadencji pełnił funkcję członka zarządu – koordynatora sekcji prawa cywilnego. Ponadto zdobywał doświadczenie w renomowanych kancelariach prawnych zajmując się głównie postępowaniami karnymi.

W swej pracy zawodowej zajmuje się doradztwem z zakresu prawa karnego oraz prawa karnego skarbowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą. Reprezentuje klientów przed sądami i organami ścigania na każdym etapie postępowania karnego, jako obrońca oskarżonych oraz pełnomocnik pokrzywdzonych. Na etapie postępowania karnego wykonawczego reprezentuje skazanych w szczególności w sprawach dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary oraz odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Absolwent Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Ukończył studia z wyróżnieniem z wynikiem bardzo dobrym. W trakcie studiów trzykrotnie nagrodzony Stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce oraz członek koła naukowego z prawa międzynarodowego publicznego.

Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Mocne Strony

Prawo karne

Prawo karne

Potrzebujesz pomocy
lub masz pytanie do prawnika?

    Powrót na górę