Karol Stępniak

Prawnik, Doktorant

Specjalizuje się w szeroko rozumianych transakcjach M&A,
w tym transakcjach zbycia praw udziałowych, procedurach reorganizacyjnych grup kapitałowych (m.in. procesach związanych z łączeniem, podziałami i przekształceniami spółek prawa handlowego). Przeprowadza badania due diligence
we wszelkich obszarach działalności. Doradza w transakcjach finansowania przedsięwzięć wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji na okoliczność zabezpieczenia interesów zarówno wierzyciela jak i dłużnika, a także doradza w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Dodatkowo prowadzi działalność pro bono na rzecz fundacji
i stowarzyszeń.

Jako doktorant, w zakresie swoich badań dokonuje analizy szeroko rozumianej problematyki transgranicznych reorganizacji spółek kapitałowych.
Autor szeregu publikacji naukowych i popularno-naukowych
o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawniczych
oraz w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Ukończył studia prawnicze na Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie. W trakcie tych studiów wyjechał na wymianę międzynarodową, aby studiować na Hong Kong Baptist University oraz Singapore Management University – School
of law. Studiował również na British Law Center – University
of Cambridge. Doktorant na Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie.

Mocne Strony

Spółki i obsługa korporacyjna

Spółki i obsługa korporacyjna

Potrzebujesz pomocy
lub masz pytanie do prawnika?

    Powrót na górę