Klaudia Świerzy

Specialist, Prawnik

Wraz z zespołem zajmuje się sprawami z zakresu prawa imigracyjnego, procedur legalizacji, kwestii dotyczących obywateli państw spoza Unii Europejskiej oraz legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP.

Dodatkowo w jej kręgu zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z prawem arbitrażu oraz metodami polubownego rozwiązywania sporów w zakresie inwestycji.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia prawnicze ukończyła uzyskując tytuł magistra nauk prawnych, broniąc pracę magisterską pt. „Orzeczenia Trybunałów Arbitrażowych
w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii: analiza prawno-porównawcza na przykładach spraw w wybranych krajach Unii Europejskiej”.

Mocne Strony

Prawo imigracyjne

Prawo imigracyjne

Potrzebujesz pomocy
lub masz pytanie do prawnika?

    Powrót na górę