Magdalena Ossowska-Tutaj

Prawnik, Doktorant

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego i prawa rynku kapitałowego. Posiada wszechstronne doświadczenie w przeprowadzaniu reorganizacji przedsiębiorstw (w tym procesów związanych
z łączeniem, podziałami i przekształceniami spółek prawa handlowego) oraz planowaniu ich struktury. Doradza
w zakresie sporów korporacyjnych oraz transakcji M&A,
a także zagadnień regulacyjnych sektora finansowego. Przeprowadzała audyty i badania prawne spółek w sektorze regulowanym, w tym w szczególności towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wspiera zespół Kancelarii w prowadzeniu postępowań rejestrowych oraz przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Do głównych obszarów jej zainteresowań należą zagadnienia związane z procesami reorganizacji przedsiębiorstw, Compliance, ładem korporacyjnym, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz emisją
i obrotem papierami wartościowymi.

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Mocne Strony

Spółki i obsługa korporacyjna

Spółki i obsługa korporacyjna

Najnowsze Publikacje

22.04.2022 / Publikacje

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – duże zmiany dla holdingów i rad nadzorczych

Potrzebujesz pomocy
lub masz pytanie do prawnika?

    Powrót na górę