Małgorzata Gajewska

Senior Specialist

Zajmuje się przygotowaniem dokumentów rozliczeniowych
dla Klientów (wystawianie faktur, korekt, duplikatów faktur). Prowadzi z kontrahentami komunikację z zakresu rozliczeń finansowych. Sporządza raporty i analizy na potrzeby wewnętrzne i dla Klientów – raporty przychodów, raporty
do faktur dla klientów, rozlicza projekty. Wspiera Klientów
i Prawników Kancelarii w obszarze rozliczeń. Zarządza procesem obiegu dokumentacji księgowej, nadzoruje rozliczanie faktur kosztowych i analizuje spływ należności.
Na bieżąco współpracuje z działem księgowości. Zajmuje
się monitoringiem i ewidencją kosztów i bieżącą analizą wyciągów bankowych. Bierze udział w przygotowywaniu prognozy kosztów oraz pracach związanych z zamknięciem miesiąca, kwartału oraz roku. Tworzy nowe oraz usprawnia istniejące procesy księgowe i finansowe.

Potrzebujesz pomocy
lub masz pytanie do prawnika?

    Powrót na górę