Mikołaj Górny

Prawnik

Specjalizuje się w obszarze prawa rynku finansowego,
ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących
firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych
oraz dostawców usług finansowania społecznościowego.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm inwestycyjnych świadczących usługi na rynku Forex,
w tym oferujących kontrakty na różnice (CFD), a także TFI zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Specjalizuje się w tworzeniu celowych wehikułów prawnych oraz zapewnianiu zgodności z przepisami prawa w bieżącym funkcjonowaniu organizacji. Brał udział w transakcjach fuzji
i przejęć na polskim rynku nieruchomości oraz procesach korporacyjnego
due dilligence związanego z udzielaniem finansowania.

Poza doświadczeniem w kancelarii prawnej, pełnił również funkcje inspektora nadzoru oraz audytora wewnętrznego
w instytucjach rynku finansowego. Prowadzi szkolenia
z zakresu wymogów technicznych i organizacyjnych
dla instytucji finansowych, w tym w szczególności w zakresie problematyki zarządzania ryzykiem, funkcjonowania komórki
compliance czy przeciwdziałania nieuprawnionemu świadczeniu usług maklerskich.

Jest finalistą ogólnopolskiego Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych. Naukowo interesuje się ładem korporacyjnym spółek publicznych, transakcjami fuzji i przejęć, a także zagadnieniami z pogranicza prawa spółek i rachunkowości. Jest autorem szeregu branżowych publikacji w zakresie zagadnień związanych z prawem spółek oraz prawem rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ESG oraz prawa grup spółek.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studiował również Finanse
i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Posługuje się językiem angielskim (w tym Legal English) – potwierdzone certyfikatami Certificate of Proficiency in English (Council of Europe level C2) oraz Toles Higher.

angielski (w tym Legal English)

Zobacz na Linkedin

Mocne Strony

Rynki kapitałowe

Rynki kapitałowe

Najnowsze Publikacje

16.11.2022 / Publikacje

Ocena odpowiedniości i adekwatności instrumentów finansowych a problematyka ESG

25.08.2022 / Publikacje

Nowy model regulacji transakcji powiązanych

08.08.2022 / Publikacje

Wiążące polecenie w prawie spółek – szanse i zagrożenia

06.06.2022 / Publikacje

Prawne mechanizmy dokapitalizowania spółki przez wspólnika

Potrzebujesz pomocy
lub masz pytanie do prawnika?

    Powrót na górę