Monika Ujma

Office support (Częstochowa)

Koordynuje zadania administracyjne w częstochowskim oddziale Kancelarii.

Wspiera działy prawne w zakresie prowadzenia bieżących spraw oraz realizacji terminów. Dba o prawidłowy i sprawny obieg dokumentacji oraz korespondencji, monitoruje stan prowadzonych postępowań. Sprawuje opiekę nad flotą firmową. Na bieżąco kontaktuje się z dostawcami, zewnętrznymi partnerami, kontrahentami oraz członkami Grupy. Planuje i organizuje narady oraz spotkania biznesowe. Realizuje projekty związane z organizacją biura, ustalaniem harmonogramów wewnętrznych i doskonaleniem procesów. Współpracuje z Działem HR w obszarze rekrutacji, szkoleń,
a także kwestii związanych z kulturą organizacyjną.

W trakcie studiów na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej
w Lublinie na kierunku Prawo.

Angielski

Potrzebujesz pomocy
lub masz pytanie do prawnika?

    Powrót na górę