Prof. dr hab. Ryszard Szostak

Prof. dr hab. Ryszard Szostak

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, administracyjnym, finansowym i problematyce zamówień publicznych; był wieloletnim arbitrem z zakresu rozpoznawania sporów przedumownych związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Jest autorem lub współautorem ponad dwustu publikacji naukowych i popularno – naukowych, w tym monografii, podręczników i komentarzy. Od dawna popularyzuje wiedzę, zwłaszcza dotyczącą funkcjonowania obrotu gospodarczego, samorządu terytorialnego, finansów i zamówień publicznych; publikuje, uczestniczy w konferencjach, szkoli, konsultuje itd., działając głównie na rzecz środowisk gospodarczych, urzędniczych i szeroko pojętej palestry. Ma bogate doświadczenie eksperckie i dydaktyczne. Kieruje Katedrą Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pełni również funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych”.