Mariusz Kowolik

MARIUSZ KOWOLIK

Radca prawny, Partner

Dział Prawny:

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego
Dział Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Postępowania Egzekucyjnego
Dział Prawa Zamówień Publicznych

Doświadczenie:

Nadzoruje prace Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego, Działu Prawa Upadłościowego i Postępowania Egzekucyjnego oraz Działu Prawa Zamówień Publicznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu największych sporów sądowych dla kluczowych klientów Kancelarii, przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami arbitrażowymi. Specjalizuje również się w obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć, procesów restrukturyzacyjnych, procesów negocjacyjnych. Ma wieloletnie doświadczenie w procesach due diligence oraz różnego rodzaju transakcjach M&A oraz strukturach joint venture. W ramach postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych reprezentuje klientów Kancelarii zarówno po stronie dłużników jak i wierzycieli (w tym wielokrotnie jako pełnomocnik członków Rady Wierzycieli m.in. GetBack S.A. w restrukturyzacji), a także wspiera merytorycznie spółkę SiW Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. z o.o. w ramach funkcji pełnionych przez ten podmiot w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przy współpracy z The Catholic University of America, Columbus School od Law.
Ukończona aplikacja sądowa (egzamin sędziowski).

Znajomość języków obcych:

Angielski (w tym Legal English)

m.kowolik@siw.pl
tel.: + 48 724 890 220
Linkiedln