Marzena Łabędź

MARZENA ŁABĘDŹ

Radca Prawny, Partner

Dział Prawny:

Marzena Łabędź nadzoruje prace Działu Prawa Pracy

Doświadczenie:

Specjalista z zakresu prawa pracy z 10 doświadczeniem. W trakcie praktyki zawodowej zyskała szerokie doświadczenie w sprawach związanych w szczególności z zatrudnianiem transgranicznym, przeprowadzaniem procesów zwolnień grupowych, współpracą pracodawców z partnerami społecznymi. Specjalizuje się zarówno w indywidualnym jak i zbiorowym prawie pracy. Reprezentuje jednych z największych pracodawców m.in. w branżach: bankowej, farmaceutycznej, kosmetycznej, kolejowej, budowlanej, spożywczej – zapewniając im nie tylko bieżące doradztwo, ale również reprezentację w sporach sądowych. W ramach swojej praktyki wspiera także pracodawców w negocjacjach z partnerami społecznymi w ramach sposób zbiorowych i rokowań układów zbiorowych pracy.

Zaangażowana jest ponadto w działalność dydaktyczną – prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady z zakresu prawa pracy, skierowane przede wszystkim do dyrektorów personalnych w największych firmach. Od 2016 r. wykładowca na Studiach Podyplomowych UJ.

Autor m.in. artykułów publikowanych Studiach z zakresu prawa pracy i polityki społecznej wydawanych nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej. Współautor wydawnictw takich jak: „Dokumenty pracownicze. Wzory i komentarze” (red. nauk. K.W. Baran, Wolters Kluwer, Rok publikacji: 2014) oraz „Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze” (red. nauk. K.W. Baran, Wolters Kluwer, Rok publikacji: 2015), Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz (red. nauk. K.W. Baran, Wolters Kluwer, Rok publikacji: 2016).

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,  radca prawny, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, nr wpisu  OP-C-647/2012.

Znajomość języków obcych:

Angielski

m.labedz@siw.pl
tel.: + 48 722 207 853