Paula Korol

Prawnik

Na początku swojej kariery zawodowej związana
była z postępowaniem egzekucyjnym oraz obsługą wierzytelności bankowych. Od 2017 roku związana
jest z prawem upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym.
Posiada doświadczenie w obsłudze zarówno konsumentów
jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
oraz spółek handlowych. Uczestniczyła w prowadzeniu postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych
z ramienia pełnomocnika oraz syndyka, nadzorcy układu, zarządcy oraz nadzorcy sądowego. Posiada także doświadczenie w negocjacjach z wierzycielami w ramach prowadzonej restrukturyzacji.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie
oraz administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa restrukturyzacyjnego
i upadłościowego oraz likwidacji przedsiębiorstw
na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Ponadto uczestniczyła w wielu szkoleniach oraz konferencjach dotyczących prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego organizowanych m.in. przez Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego, Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego oraz innych tematycznych szkoleń.

Swoją dalszą przyszłość wiążę z zawodem doradcy restrukturyzacyjnego.

Mocne Strony

Restrukturyzacje i upadłości

Restrukturyzacje i upadłości

Potrzebujesz pomocy
lub masz pytanie do prawnika?

    Powrót na górę