Piotr Miłak

Financial Analyst

Ekspert w zakresie finansów przedsiębiorstw i nieruchomości
z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym (analityk
i decydent kredytowy, menadżer ds. inwestycji i ryzyka)
m.in. w czołowej instytucji finansowej BZ WBK SA
oraz w największej firmie windykacyjnej w Polsce tj. KRUK SA. Dokonuje badań due diligence finansowych przedsiębiorstw
i zabezpieczeń wierzytelności wraz z wyceną ich wartości. Buduje modele biznesowe i tworzy strategie windykacyjne
oraz rekomenduje i akceptuje decyzje inwestycyjne. Koordynuje
i nadzoruje projekty od etapu selekcji do ich realizacji.

W latach 2019-2021 nadzorował kilkadziesiąt transakcji finansowych o łącznej wartości przekraczającej 300 mln zł zabezpieczonych na nieruchomościach szacowanych na ponad 500 mln zł. Współtwórca jednej z pierwszych w Polsce platformy crowdfundingowej specjalizującej się w finansowaniu dłużnym zabezpieczonym na nieruchomościach.

Od 2019 roku Członek Zarządu Crowd Real Estate, podmiotu aktywnego na rynku private debt w obszarze łączenia pożyczkodawców z pożyczkobiorcami w zakresie finansowania projektów nieruchomościowych.

Od 2020 r. Prezes Zarządu spółki Administratorzy Zabezpieczeń, pełniącej rolę administratora zabezpieczeń
o wartości przekraczającej 150 mln zł. Wieloletni członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej budynku Złota 44
w Warszawie, będącego jednym z najbardziej ekskluzywnych obiektów w Polsce.

Absolwent Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
ze specjalizacją Nieruchomości.

angielski

Potrzebujesz pomocy
lub masz pytanie do prawnika?

    Powrót na górę