Dr Andrzej Lulkowski

Dr Andrzej Lulkowski

Managing Counsel

Dział Prawny:

Dział Prawa Imigracyjnego

Doświadczenie:

Prawnik zarządzający Działu Prawa Imigracyjnego, specjalista z zakresu szeroko pojętego prawa imigracyjnego, szczególnie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski.

Realizuje duże projekty relokacyjne dla korporacji międzynarodowych, zarówno mających siedzibę w Polsce jak i zagranicą, współpracuje z agencjami zatrudnienia oraz organizacjami pozarządowymi. Interesuje się prawem konstytucyjnym, prawem międzynarodowym, jest specjalistą z zakresu prawa białoruskiego. Działalność prawniczą rozpoczynał w branży budowalnej na Białorusi. Jest specjalistą z zakresu systemów wyborczych oraz partyjnych.

Prowadzi działalność związaną z integracją i adaptacją cudzoziemców w Polsce. Współpracował z jedną z podłódzkich szkół jako konsultant międzykulturowy w kontaktach kadry szkolnej z dziećmi cudzoziemskimi oraz ich rodzicami, przebywającymi w ośrodku dla uchodźców w Grotnikach. W ramach prowadzonej firmy Legal International Service we współpracy z Rwandan Community in Poland był organizatorem serii szkoleń odbywających się na terenie całego kraju z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców pochodzących z Afryki Środkowo-Wschodniej.

Jest autorem i współautorem artykułów naukowych o tematyce politologicznej, w szczególności dotyczących systemów politycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, systemów wyborczych, kwestii demokracji deliberatywnej, publikowanych zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa Państwowego Uniwersytetu w Brześciu (Białoruś), Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk o polityce i administracji.

Znajomość języków obcych:

Angielski, rosyjski

a.lulkowski@siw.pl
tel.: +48 517 793 485
LinkedIn