Gabriel Jędrol

Gabriel Jędrol

Prawnik

Dział Prawny:

Dział Prawa Podatkowego

Doświadczenie:

Specjalista w zakresie prawa podatkowego, zainteresowany również prawem gospodarczym i handlowym.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z klientem, w szczególności z klientem biznesowym. Nabywał je w jednej z wiodących kancelarii prawno-podatkowych na rynku krakowskim, kancelariach biegłych rewidentów, kancelarii radców prawnych, biurze rachunkowym oraz firmie doradztwa finansowego. Wiedzę w zakresie podatków i prawa uzupełniał pod okiem ekspertów z największych firm prawno-podatkowych w kraju.

Współpracownik portalu opinii Klubu Jagiellońskiego. Udziela komentarzy z pogranicza prawa i podatków dla serwisu internetowego Rzeczpospolitej.

Mając świadomość dylematów w praktyce gospodarczej, stawia sobie za cel ułatwianie życia przedsiębiorców. Zorientowany w prospołecznej pracy projektowej w sektorze pozarządowym.

Wykształcenie:

W 2017 roku ukończył studia ekonomiczne I stopnia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2015 roku rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Finansów i Prawa tej samej uczelni. W 2020 roku obronił pracę magisterską pt. „Emigracja podatkowa”, która znalazła się w finale III edycji konkursu Tax Everest – MDDP.

Absolwent licznych programów szkoleniowych, m.in. Szkoły Przywództwa KGHM ‘’Przewodnicy”, Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów, Akademii Strategicznej Analizy Politycznej (projekt „Nauka i biznes – synergia, współpraca, rozwój”) oraz Szkoły Ekonomicznej Fundacji im. Ludwiga von Misesa.

Kompetencje biznesowe doskonalił na Uczelni ASBiRO.

Znajomość języków obcych:

Angielski, niemiecki

g.jedrol@siw.pl
tel.: +48 797 131 262
LinkedIn