Magdalena Ossowska

Magdalena Ossowska

Prawnik

Dział Prawny:

Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego

Doświadczenie:

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego i prawa rynku kapitałowego. Posiada wszechstronne doświadczenie w przeprowadzaniu reorganizacji przedsiębiorstw (w tym procesów związanych z łączeniem, podziałami i przekształceniami spółek prawa handlowego) oraz planowaniu ich struktury. Doradza w zakresie sporów korporacyjnych oraz transakcji M&A, a także zagadnień regulacyjnych sektora finansowego. Przeprowadzała audyty i badania prawne spółek w sektorze regulowanym, w tym w szczególności towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wspiera zespół Kancelarii w prowadzeniu postępowań rejestrowych oraz przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Do głównych obszarów jej zainteresowań należą zagadnienia związane z procesami reorganizacji przedsiębiorstw, compliance, ładem korporacyjnym, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz emisją i obrotem papierami wartościowymi.

Wykształcenie:

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Znajomość języków obcych:

Angielski

m.ossowska@siw.pl
Tel.: +48 797 132 697
Linkedln