Mikołaj Sołtysiak

Mikołaj Sołtysiak

Prawnik

Dział Prawny:

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Doświadczenie:

Z kancelarią Sadkowski i Wspólnicy związany od lutego 2021 roku jako członek zespołu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego. Doświadczenie zdobywał również w krakowskich kancelariach prawnych oraz w Sekcji Prawa Cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej UJ.

Od początku kariery zawodowej związany jest z szeroko pojętym prawem cywilnym i gospodarczym. Zainteresowany w szczególności prawem kontraktowym, wpływem sytuacji kryzysowych na zobowiązania, prawem wekslowym oraz zabezpieczeniami wierzytelności.

Laureat I miejsca w XXIII Ogólnopolskim Konkursie na Glosę w kategorii prawo cywilne. Zdobywca I miejsca w ramach II Ogólnopolskiego Moot Court z Prawa i Procedury Cywilnej CIVILIS. Laureat wielu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czynny uczestnik naukowych konferencji krajowych oraz międzynarodowych poświęconych prawu prywatnemu.

Wykształcenie:

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z wyróżnieniem. Czterokrotny stypendysta stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlepszych studentów.

Znajomość języków obcych:

Angielski

m.soltysiak@siw.pl
tel.: +48 797 853 583
Linkedln