Paula Korol

Paula Korol

Prawnik

Dział Prawny:

Dział Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Postępowania Egzekucyjnego

Doświadczenie:

Na początku swojej kariery zawodowej związana była z postępowaniem egzekucyjnym oraz obsługą wierzytelności bankowych. Od 2017 roku związana jest z prawem upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym. Posiada doświadczenie w obsłudze zarówno konsumentów jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek handlowych. Uczestniczyła w prowadzeniu postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych z ramienia pełnomocnika oraz syndyka, nadzorcy układu, zarządcy oraz nadzorcy sądowego. Posiada także doświadczenie w negocjacjach z wierzycielami w ramach prowadzonej restrukturyzacji.

Wykształcenie:

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie oraz administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz likwidacji przedsiębiorstw na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Ponadto uczestniczyła w wielu szkoleniach oraz konferencjach dotyczących prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego organizowanych m.in. przez Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego, Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego oraz innych tematycznych szkoleń.

Swoją dalszą przyszłość wiążę z zawodem doradcy restrukturyzacyjnego.

Znajomość języków obcych:

Angielski

p.korol@siw.pl
tel.: +48 503 920 214
Linkedln