Przemysław Świder

Przemysław Świder

Prawnik

Dział Prawny:

Dział Prawa Pracy

Doświadczenie:

Swoją karierę w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy rozpoczął jeszcze podczas studiów prawniczych. Specjalizuje się w obszarze zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.

Wraz z zespołem zajmuję się sprawami związanymi z roszczeniami z tytułu: mobbingu, dyskryminacji, a także nierównego traktowania w zatrudnieniu, wypłaty świadczeń związanych ze stosunkiem pracy oraz spraw dotyczących roszczeń pracowników w przypadku rozwiązaniem stosunku pracy, o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie.

W ramach osobistych zainteresowań bacznie przygląda się również kwestiom związanym z prawem sportowym i zatrudnianiem profesjonalnych sportowców.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Znajomość języków obcych:

Angielski

p.swider@siw.pl
Linkedln