Przemysław Świder

Aplikant radcowski

Specjalizuje się w obszarze zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.

Wraz z zespołem zajmuję się sprawami związanymi
z roszczeniami z tytułu: mobbingu, dyskryminacji,
a także nierównego traktowania w zatrudnieniu, wypłaty świadczeń związanych ze stosunkiem pracy oraz spraw dotyczących roszczeń pracowników w przypadku rozwiązaniem stosunku pracy, o przywrócenie do pracy
lub odszkodowanie.

W ramach osobistych zainteresowań bacznie przygląda
się również kwestiom związanym z prawem sportowym
i zatrudnianiem profesjonalnych sportowców.

Swoją karierę w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy rozpoczął jeszcze podczas studiów prawniczych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Mocne Strony

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Potrzebujesz pomocy
lub masz pytanie do prawnika?

    Powrót na górę