Frąckowiak Marcin

MARCIN FRĄCKOWIAK

Radca prawny

Dział Prawny:

Dział Prawa Pracy

Doświadczenie:

Radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem w obszarze prawa pracy. Zarządza zespołem prawników Działu Prawa Pracy w oddziałach: Katowice, Częstochowa i Kraków. Ekspert Business Centre Club z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Laureat nagrody Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra (2019).

W swojej praktyce zajmuje się m.in. doradztwem strategicznym w procesach restrukturyzacji, przekształceń, przejścia całości lub części zakładu pracy na rzecz nowego pracodawcy w trybie art. 23[1] Kodeksu pracy, badaniami due diligence z zakresu prawa pracy, tworzeniem regulaminów i porozumień dotyczących zbiorowych praw i obowiązków stron stosunku pracy, tworzeniem zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, negocjacjami porozumień zawieranych z organizacjami społecznymi, reprezentacją pracodawców w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi.

Reprezentuje pracowników oraz pracodawców w postępowaniach przed sądami pracy powszechnymi w całej Polsce a także przed Sądem Najwyższym. Z sukcesami prowadzi sprawy związane z roszczeniami z tytułu: mobbingu, dyskryminacji, molestowania seksualnego, nierównego traktowania w zatrudnieniu, wypłaty świadczeń związanych ze stosunkiem pracy oraz spraw dotyczących roszczeń pracowników w związku z rozwiązaniem stosunku pracy o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie. Z sukcesami prowadził także spory dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Autor jednego z najpopularniejszych blogów z zakresu prawa pracy: www.prawopracy.blog.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy w prasie naukowej, m.in. w Monitorze Prawa Pracy oraz Kwartalniku Prawa Pracy, a także w mediach (m.in. portalach internetowych, gazetach, telewizji).

Ceniony wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa pracy dla przedsiębiorców. Pomysłodawca i prelegent „ścieżki prawa pracy” Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (PSZK).

Wykształcenie:

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na dwóch kierunkach studiów: prawa (5-letnie studia magisterskie) zakończone z wyróżnieniem oraz socjologii (3-letnie studia licencjackie).

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Doktorant w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Znajomość języków obcych:
Angielski (w tym Legal English)

m.frackowiak@siw.pl
tel.: +48 797 132 357
LinkedIn

Autorski blog