Aneta Czarnecka – Teuchmann

Aneta Czarnecka – Teuchmann

Radca prawny

Doświadczenie:

Specjalizuje się w doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców, szczególnie z zakresu prawa handlowego, korporacyjnego oraz tworzenia struktur międzynarodowym.

Jej wieloletnie doświadczenie obejmuje obsługę prawną zarówno polskich jak i zagranicznych spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów, a także know-how w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. W trakcie kariery zawodowej zdobywała doświadczenie pełniąc obowiązki radcy prawnego i supervisora działu prawno-korporacyjnego w firmie Vistra Corporate Services, radcy prawnego i kierownika działu prawno-korporacyjnego w firmie Blackstones oraz Kancelarii Prawniczej Kamiński & Partners, a także pracowała jako radca prawny i dyrektor Działu Międzynarodowego Planowania Podatkowego w Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Warszawie oraz absolwentką Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Włada biegle językiem angielskim.