Aneta Czarnecka – Teuchmann

ANETA CZARNECKA – TEUCHMANN

Radca prawny

Dział Prawny:

Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego

Doświadczenie:

Specjalizuje się w doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców działających w większości branż: budowlanej, deweloperskiej, produkcyjnej, reklamowej, handlowej, usługowej, energetycznej, paliwowej edukacyjnej oraz nieruchomościowej, szczególnie z zakresu prawa handlowego, korporacyjnego oraz tworzenia struktur międzynarodowych. Jej wieloletnie doświadczenie obejmuje obsługę prawną zarówno polskich jak i zagranicznych spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji, zagranicznych fundacji prywatnych i innych podmiotów, a także know-how w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Brała udział w projektach tworzenia holdingowych i operacyjnych struktur międzynarodowych, także z udziałem polskich podmiotów oraz projektach związanych z przeniesieniem majątku w ramach strukturyzacji podmiotów polskich i zagranicznych. Dysponuje wiedzą specjalistyczną w zakresie racjonalizacji biznesu, również w zakresie zmiany rezydencji podatkowej.

W trakcie kariery zawodowej zdobywała doświadczenie pełniąc obowiązki radcy prawnego i supervisora działu prawno-korporacyjnego. Pracowała także jako dyrektor Działu Międzynarodowego Planowania Podatkowego. Ponadto jako partner w jednej z warszawskich kancelarii tworzyła dział prawa korporacyjnego i struktur międzynarodowych obsługując polskie oraz zagraniczne podmioty i grupy kapitałowe. Autorka publikacji dotyczących skutecznej zmiany rezydencji podatkowej, nabycia nieruchomości za granicą, zakładania i funkcjonowania zagranicznych spółek oraz fundacji prywatnych a także innych rozwiązań prawnych

Wykształcenie 

Jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Warszawie, absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Znajomość języków obcych

Angielski

a.teuchmann@siw.pl
tel.: +48 668 696 333
Linkedln