Anna Bednarz

Anna Bednarz

Radca Prawny

Dział Prawny:

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Doświadczenie:

W ramach swojej aktywności zawodowej zajmuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań, a także postępowaniem cywilnym. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, uwzględniając obsługę korporacyjną spółek, jak również przygotowywanie strategii procesowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Reprezentuje Klientów przed sądami pierwszej i drugiej instancji. Doradza Klientom w zakresie czynności poprzedzających wdanie się w spór, w szczególności opracowuje wezwania, pisma, prowadzi negocjacje ugodowe.

Zajmowała się obsługą prawną m.in. jednej z wiodących w Polsce sieci handlowych – sklepów powierzchniowych (Retail Chain), znaczącego na rynku operatora pocztowego oraz jednostek samorządu terytorialnego. Posiada doświadczenie m.in. w postępowaniach dotyczących sporów korporacyjnych, odszkodowawczych oraz związanych z robotami budowlanymi. Ponadto do zakresu jej działalności należy negocjowanie, opiniowanie i sporządzanie umów cywilnoprawnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach krakowskich, jak również w ramach wolontariatu będąc członkiem Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Sekcji Prawa Cywilnego.

Wykształcenie:

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2021 roku wpisana na listę Radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2017 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie Wydziale Prawa i Administracji.

Znajomość języków obcych:
Angielski

a.bednarz@siw.pl
tel.: +48 571 206 299
Linkedln