Kazimierz Romaniec

Kazimierz Romaniec

Radca Prawny

Dział Prawny:

Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego

Doświadczenie:

Od ponad 20 lat jako współpracownik renomowanych krajowych i zagranicznych kancelarii prawniczych i firm doradczych doradza w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Zakres jego praktyki obejmuje m.in:

  • reprezentowanie klientów w postępowaniu administracyjnym przed organami podatkowymi oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi;
  • doradztwo  w zakresie bieżących zagadnień z zakresu podatku VAT, podatków dochodowych i podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatkowych aspektów restrukturyzacji spółek
  • tworzenie efektywnych podatkowo i ubezpieczeniowo struktur zatrudnienia pracowników polskich i zagranicznych (w tym twórców), członków zarządów i kadry zarządczej spółek;
  • analizę zobowiązań podatkowych, posiadanej dokumentacji i wewnętrznych procedur klienta w celu przygotowania go do kontroli podatkowej i skarbowej;
  • doradztwo dotyczące opodatkowania: podróży służbowych, delegowania pracowników, pracowników mobilnych, używania samochodów służbowych, świadczeń wypłacanych po ustaniu stosunku pracy;
  • koordynację rozliczeń podatkowych pracowników w kraju oddelegowującym i w kraju oddelegowania;
  • doradztwo odnośnie podatkowych aspektów pracowniczych planów akcyjnych;

Jest  autorem publikacji prasowych dotyczących bieżących zagadnień podatkowych.

Wykształcenie:

Radca prawny. Specjalista z zakresu prawa podatkowego oraz prawa sportowego. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Znajomość języków obcych:

angielski, francuski

k.romaniec@siw.pl
tel.: +48 796 977 296