Monika Kolasińska

MONIKA KOLASIŃSKA

Radca prawny

Dział Prawny:

Dział Prawa Pracy

Doświadczenie:

Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Posiada bogate doświadczenie w negocjowaniu i opracowywaniu projektów umów o pracę i umów cywilnoprawnych dotyczących zatrudnienia, w tym kontraktów menadżerskich, umów zlecenia, b2b oraz dotyczących zatrudnienia pracowników tymczasowych.

Opracowuje strategie i dokumenty związane z restrukturyzacją zatrudnienia oraz wprowadzaniem zmian w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy, w szczególności opracowuje projekty regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, polityk antymobbingowych i kodeksów dobrych praktyk, regulaminów pracy zdalnej i hybrydowej.

Wspiera Klientów w podejmowaniu bieżących decyzji dotyczących obszaru prawa pracy: przeprowadza audyty prawidłowości stosowanych w firmie form zatrudnienia pracowników, pomaga dobierać odpowiednie systemy i sposoby organizacji czasu pracy, adekwatne do potrzeb pracodawcy, z ramienia pracodawców uczestniczy w spotkaniach związanych z trudnymi zwolnieniami pracowników. Prowadzi bieżącą obsługę prawną agencji zatrudnienia i pracodawców użytkowników oraz firm świadczących usługi na zasadzie outsourcingu i korzystających z usług takich firm.

Reprezentuje Klientów w licznych sporach przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa pracy, a także doradza pracodawcom w trakcie kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzi otwarte i zamknięte szkolenia z zakresu prawa pracy oraz opracowuje ich autorskie programy. Autorka licznych artykułów prasowych o tematyce związanej z prawem pracy. Wyróżniona w rankingu the Legal 500 w latach 2017, 2018, 2021 i 2022 jako prawnik specjalizujący się w prawie pracy.

Wykształcenie:

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach których uzyskała podwójny tytuł magistra: na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

Ukończyła aplikację radcowską; wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Znajomość języków obcych:

Angielski, francuski

m.kolasinska@siw.pl
tel.: +48 533 601 719
LinkedIn