Anna Kuleszyńska

ANNA KULESZYŃSKA

Radca prawny, doktor nauk prawnych

Dział Prawny:

Dział Prawa Podatkowego

Doświadczenie:

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, jak też zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowań podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w dużych polskich kancelariach zajmujących się doradztwem podatkowym zajmuje się również bieżącą obsługą podatkową dużych podmiotów gospodarczych.

Z licznymi sukcesami reprezentuje klientów przed organami podatkowymi obydwu instancji, a także przed wojewódzkimi sądami administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zajmuje się również udzielaniem Klientom pomocy w toku kontroli skarbowej i podatkowej oraz w kontaktach z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na wszystkich szczeblach toczących się postępowań. Brała udział w szeregu projektów restrukturyzacyjnych, dotyczących bieżącej działalności podatników. Brała również udział i prowadziła wiele przeglądów podatkowych. Jest autorem kilkunastu publikacji prasowych dotyczących bieżących zagadnień podatkowych.

Wykształcenie:

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa podatkowego oraz prawa administracyjnego. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Podyplomowe Studia Strategii Podatkowej w Akademii Ekonomicznej
w Katowicach

Znajomość języków obcych:

Angielski