Marzena Łabędź

MARZENA ŁABĘDŹ

Radca Prawny, Partner

Dział Prawny:

Marzena Łabędź nadzoruje prace Działu Prawa Pracy

Doświadczenie:

Specjalista z zakresu prawa pracy i prawa własności intelektualnej. Z licznymi sukcesami reprezentuje Klientów przed sądami pierwszej i drugiej instancji. W trakcie praktyki zawodowej zyskała szerokie doświadczenie w dziedzinie prawa pracy, w tym: w sprawach związanych z zatrudnianiem, zwolnieniach grupowych, zwolnieniach indywidualnych, transferach pracowniczych i restrukturyzacjach, opracowywaniu planów opcji menadżerskich. Doradza w sprawach współpracy pomiędzy pracodawcami a przedstawicielami pracowników, takimi jak związki zawodowe czy rady pracowników, a także uczestniczy w negocjacjach dotyczących układów zbiorowych i innych porozumień zbiorowych. Opracowuje umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy cywilnoprawne, umowy o świadczenie usług z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, jak również wszelkie inne rodzaje umów które mogą być podstawą zatrudnienia. Doradza przy podejmowaniu trudnych decyzji związanych z redukcją zatrudnienia. Asystuje Klientom i reprezentuje ich  w toku kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy, Generalny Inspektorat Danych Osobowych, Państwową Inspekcję Sanitarną, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także w przypadku kontroli prowadzonej w zakresie prawa pracy przez inne uprawnione do tego instytucje. Przygotowuje i sporządza wyjaśnienia, zastrzeżenia do protokołów kontroli, sprzeciwy i odwoływania, czy odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne. Zaangażowana jest również w działalność dydaktyczną – prowadzi w dużych firmach szkoleniowych wykłady z zakresu prawa pracy, skierowane przede wszystkim do dyrektorów personalnych w dużych firmach korporacyjnych.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,  radca prawny, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, nr wpisu  OP-C-647/2012.

Znajomość języków obcych:

Angielski

m.labedz@siw.pl
tel.: + 48 722 207 853