Michał Szczęsny

Michał Szczęsny

Radca prawny

Dział Prawny:

Dział Prawa Zamówień Publicznych

Doświadczenie:

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z zamówieniami publicznymi.

Udzielał pomocy prawnej wykonawcom oraz zamawiającym w realizacji dużych kontraktów infrastrukturalnych, w tym budowie dróg krajowych, oraz ekspresowych. Posiada duże doświadczenie w kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych finansowanych ze środków unijnych.

Na co dzień wspiera zamawiających publicznych (w tym sektorowych) oraz wykonawców. Reprezentuje beneficjentów środków unijnych w postępowaniach dotyczących korekt finansowych oraz zwrotu środków unijnych.

Z sukcesami reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Zamówień Publicznych oraz Sądem Zamówień Publicznych.

Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Autor licznych publikacji prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Ukończył aplikację radcowską, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Znajomość języków obcych:

Angielski

m.szczesny@siw.pl
tel.: +48 605 368 728
Linkedln