Ewelina Miłobędzka

Ewelina Miłobędzka

Radca prawny

Dział Prawny:

Dział Prawa Pracy

Doświadczenie:

Z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy związana już od czasów studiów. W ramach swojej aktywności zawodowej zajmuje się szeroko rozumianym prawem pracy.

Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze pracodawców z zakresu prawa pracy, w szczególności w zakresie opracowywania projektów umów o pracę, dokumentacji związanej z restrukturyzacją zatrudnienia oraz wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Prowadzi szkolenia z zakresu czasu pracy, a także wdraża optymalne rozwiązania z zakresu czasu pracy do przepisów wewnątrzzakładowych obowiązujących u pracodawców.

Doradza Klientom na etapie przedprocesowym, a także uczestniczy w sporządzaniu pism procesowych i reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, w szczególności w sprawach o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Do obszaru jej zainteresowań należą przede wszystkim czas pracy, mobbing i dyskryminacja oraz metody polubownego rozwiązywania sporów.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego, którą przygotowała pod kierunkiem naukowym prof. UKSW dr hab. Jadwigi Pazdan obroniła z wynikiem bardzo dobrym.

Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Znajomość języków obcych:

Angielski

e.milobedzka@siw.pl
tel.: +48 790 283 264
LinkedIn