Konrad Młynkiewicz

KONRAD MŁYNKIEWICZ

Radca prawny
Dyrektor Działu Prawa Administracyjnego

Doświadczenie:

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie procesów inwestycyjnych, w szczególności świadczy usługi doradztwa prawnego podmiotom z branży deweloperskiej obejmujące kwestie decyzji o warunkach zabudowy, o pozwoleniu na budowę oraz innych związanych z procesem budowlanym. Prowadził liczne sprawy z obszaru prawa administracyjnego oraz świadczył obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego.
Zrealizował szereg szkoleń z zakresu prawa administracyjnego w tym z zakresu prawa budowlanego oraz lex deweloper – specustawy mieszkaniowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez wiele lat w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, gdzie brał udział w wydaniu ponad 780 orzeczeń, między innymi z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, opłat adiacenckich oraz tzw. rent planistycznych.
Wieloletnie doświadczenie w zakresie postępowań przed sądami administracyjnymi wykorzystuje, reprezentując klientów Kancelarii w toczących się postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
W Kancelarii przeprowadził i nadzorował kompleksowe audyty nieruchomości (due diligence) o łącznej wartości transakcyjnej kilkuset milionów złotych.
Jest autorem licznych publikacji prasowych, jak również współautorem Komentarza do ustawy o funduszach inwestycyjnych, a także Komentarza do Statutu Polskiego Związku Łowieckiego.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

k.mlynkiewicz@siw.pl
tel.: + 48 739 000 735

Artykuły