Prusik Łukasz

ŁUKASZ PRUSIK

Radca prawny

Dział Prawny:

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego
Dział Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Postępowania Egzekucyjnego

Doświadczenie:

W ramach Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy zajmuje się prawem cywilnym oraz postępowaniem cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego oraz upadłościowego. Z zakresu prawa cywilnego materialnego specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa zobowiązaniowego (m.in. związanych z zabezpieczaniem wierzytelności) oraz prawa rzeczowego, w tym wszelkich spraw związanych ze służebnościami przesyłu. Prowadzi szereg postępowań sądowych w sprawach o zapłatę (w tym opartych na art. 299 KSH) oraz z zakresu prawa rzeczowego. Obsługuje wierzycieli oraz dłużników na każdym etapie postępowania przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Kancelariach oraz instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości zarówno w Krakowie jak i w Częstochowie.

Wykształcenie:

Radca Prawny, wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, nr wpisu KR – 3758. Ukończył w 2011 roku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

l.prusik@siw.pl
tel.: +48 517 105 738