Samburska – Bęben Katarzyna

KATARZYNA SAMBURSKA – BĘBEN

Radca prawny

Dział Prawny:

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Wykształcenie:

Radca prawny, w 2013 r. ukończyła prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od stycznia 2014 r. jest aplikantem radcowskim zrzeszonym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

W 2014 r. odbyła szkolenie z materialnego prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2011 r. do 2013 r. związana z Fundacją Academia Iuris, pod auspicjami której, jako wolontariusz udzielała bezpłatnych porad prawnych oraz odbyła szereg szkoleń z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego. Była uczestnikiem licznych konferencji dotyczących ADR (Alternative Dispute Resolution). Posiada Certyfikat TOLES.

Doświadczenie:

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, w szczególności prawie kontraktowym, prawie odszkodowawczym, prawie konsumenckim, w tym w negocjacji umów, ugód sądowych i pozasądowych, jak również w procedurze cywilnej. Opracowuje strategie procesowe w złożonych sprawach cywilnych i gospodarczych, także w międzynarodowym postępowaniu cywilnym oraz zastępuje Klientów przed sądami.

Doradzała między innymi przy negocjacji umowy inwestycyjnej zawieranej z słowackim inwestorem, opiewającej na kwotę ponad 100.000.000 PLN oraz przy organizacji programu emisji obligacji do łącznej kwoty 43.000.000 PLN. Posiada doświadczenie przy prowadzeniu postępowań zabezpieczających na sumy przekraczające 6.000.000 PLN, jak również w doradztwie instytucjom finansowym w złożonych sporach gospodarczych wynikających z bieżącej działalności, w tym w sporach dotyczących naruszenia zakazu konkurencji. Posiada także doświadczenie przy przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych spółek prawa handlowego oraz ich audytów prawnych. W trakcie studiów zdobywała doświadczenia pod okiem ekspertów Departamentu Podatków PKO Bank Polski S.A.

Języki:

angielski (w tym Legal English)

k.samburska@siw.pl
tel.: +48 789 133 402