Damian Wasik

DAMIAN WASIK

Radca prawny

Dział Prawny:

Dział Prawa Cywilnego I Postępowania Sądowego.

Doświadczenie:

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze prawa cywilnego i postępowań sądowych. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi we wszelkich sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym w sporach budowlanych oraz sporach o zapłatę.

Kompleksowo doradza przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, reprezentując interesy zarówno dłużników jak i wierzycieli.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Doradza Zarządom i kadrze kierowniczej przedsiębiorstw. Reprezentuje również Klientów indywidualnych, w tym w postępowaniach sądowych, których przedmiot stanowi podział majątku.

Doradza Klientom na etapie przedprocesowym, na którym przeprowadza analizy zasadności roszczeń i określa ryzyka procesowe, opracowuje strategie procesowe i przygotowuje opinie prawne w zakresie przedmiotu sporu. Przeprowadza postępowania zabezpieczające przed wszczęciem procesu oraz w jego trakcie w celu zapewnienia maksymalnie skutecznej i szybkiej ochrony prawnej Klienta.

Sporządza, opiniuje i w imieniu Klientów prowadzi procesy negocjacyjne wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, w tym umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości.

Posiada duże doświadczenie w branży budowlanej, doradzając Zarządowi i kadrze kierowniczej przedsiębiorstwa realizującego projekty budowlane w ramach generalnego wykonawstwa na terenie całej Polski. Prowadzi doradztwo prawne na każdym etapie procesu budowlanego.

Przez ostatnie lata prowadził kompleksową obsługę prawną Zarządu jednego z największych przedsiębiorstw kolejowych w Polsce.

Posiada bogate doświadczenie procesowe, które zdobywał już w toku odbywanej w latach 2007 – 2010 aplikacji sądowej etatowej w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. Reprezentował Klientów w kilkuset sprawach sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym.

Autor kilkudziesięciu opinii prawnych wydanych w obszarze prawa cywilnego, w tym w sprawach gospodarczych.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2007 – 2010 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach zakończoną pomyślnie zdanym egzaminem sędziowskim.

Radca Prawny od 2010 roku. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Znajomość języków obcych:

Angielski

d.wasik@siw.pl
tel.: +48 534 423 771