Damian Wasik

DAMIAN WASIK

Radca prawny

Dział Prawny:

Dział Prawa Cywilnego I Postępowania Sądowego.

Doświadczenie:

Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego sporządza opinie prawne, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawem zobowiązań. Brał udział w procesie negocjacji oraz sprzedaży udziałów LOT CATERING Sp. z o.o. w Warszawie. Doradza przy tworzeniu oraz negocjacjach wszelkiego rodzaju umów w procesie budowlanym, sporządza opinii prawnych oraz reprezentuje klientów w sporach budowlanych, sporach o zapłatę. Doradza Klientom zarówno na etapie przedprocesowym: przeprowadza analizy zasadności roszczeń i określenie ryzyk procesowych, opracowuje strategie procesowe i przygotowuje opinie prawnych w zakresie przedmiotu sporu. Przeprowadza postępowania zabezpieczające przed wszczęciem procesu oraz w jego trakcie w celu zapewnienia maksymalnie skutecznej i szybkiej ochrony prawnej klienta. Reprezentuje klientów w postępowaniu przed sądami powszechnymi we wszelkich sprawach cywilnych i gospodarczych. Dokonuje kompleksowych analiz prawnych nieruchomości, sporządza umowy dotyczące kupna i sprzedaży nieruchomości. Doradza na każdym etapie postępowania związanego z inwestycjami budowlanymi na każdym etapie procesu budowlanego.

Wykształcenie:

Radca Prawny, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawny w Katowicach, nr wpisu Kt-2804. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył aplikację sądową.

Znajomość języków obcych:

Angielski

d.wasik@siw.pl
tel.: +48 534 423 771