Adam Wielgus

ADAM WIELGUS

Radca prawny

Dział Prawny:

Dział Prawa Pracy

Doświadczenie:

Ekspert z zakresu zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.

W trakcie dotychczasowej wieloletniej praktyki zyskał doświadczenie z zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związków zawodowych. Posiada wieloletnie bogate doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, jak również w zakresie reprezentacji Klienta przed sądami powszechnymi w sporach z zakresu prawa pracy.

Uczestnik postępowań przed komisjami antymobbingowymi oraz pełnomocnik w sprawach dotyczących roszczeń wynikających ze stosowania mobbingu oraz dyskryminacji pracowników.

Współpracując z jednym z największych w kraju związków zawodowych zdobył doświadczenie w sprawach związanych z procesami rokowań zbiorowych, tworzenia i wprowadzania autonomicznych źródeł prawa pracy, sporów zbiorowych oraz procesach zwolnień grupowych.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy oraz z zakresu uprawnień i współpracy ze związkami zawodowymi.

Wykształcenie:

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego WPiA UW.

Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Znajomość języków obcych:

Angielski

a.wielgus@siw.pl
tel.: +48 789 205 981