Adam Wielgus

ADAM WIELGUS

Radca prawny

Dział Prawny:

Dział Prawa Pracy

Doświadczenie:

Specjalizuje się w prawie pracy. W trakcie dotychczasowej wieloletniej praktyki zyskał doświadczenie z zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związków zawodowych. Posiada wieloletnie bogate doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, jak również w zakresie reprezentacji Klienta przed sądami powszechnymi w sporach z zakresu prawa pracy. Współpracując z jednym z największych w kraju związków zawodowych zdobył doświadczenie w sprawach związanych z procesami rokowań zbiorowych, tworzenia i wprowadzania autonomicznych źródeł prawa pracy, sporów zbiorowych oraz procesach zwolnień grupowych.

Wykształcenie:

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego WPiA UW. Ukończył aplikację radcowską, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Znajomość języków obcych:

Angielski

a.wielgus@siw.pl
Telefon kontaktowy: 789 205 981