Zalcman Paulina

PAULINA ZALCMAN

Radca Prawny

Dział Prawny:

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Doświadczenie:

Posiada szerokie doświadczenie w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem zawierania, negocjowania oraz wykonywania umów w obrocie gospodarczym, w tym umów o roboty budowlane, umów deweloperskich oraz umów z branży IT. Sporządza projekty pism procesowych w sprawach gospodarczych zarówno na potrzeby postępowań przed sądami powszechnymi, jak i sądami arbitrażowymi. Doradza Klientom w zakresie czynności poprzedzających wdanie się w spór, w szczególności opracowuje wezwania, pisma, prowadzi negocjacje ugodowe. Przygotowuje opinie prawne z zakresu doradztwa postransakcyjnego, w tym umów typu M&A. Aktywnie uczestniczy w przeprowadzaniu analiz due dilligence na potrzeby transakcji kapitałowych. Bierze udział w organizowaniu transakcji inwestycyjnych oraz transakcji na rynku nieruchomości, w tym z wykorzystaniem obligacji i ich zabezpieczeniami do łącznej kwoty 10.000.000 PLN. Posiada doświadczenie w skutecznym prowadzeniu postępowań zabezpieczających na rzecz Klientów Kancelarii.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach programu stypendialnego studiowała także na Paris Lodron University of Salzburg, Austria. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Znajomość języków obcych:

Angielski (w tym Legal English)

p.zalcman@siw.pl
tel.: +48 514 825 873
Linkedln